vieringen

Eucharistievieringen

Op weekdagen om 08:45 uur, op zaterdag om 18:30 uur en op zondag om 10:45 en 18:00 uur. Aanvragen voor misintenties kunnen gebeuren bij een van de priesters, tijdens de permanentie op de pastorie of na de eucharistievieringen.

Doopsel (contact: Mark Tips)

Ouders die een kind(je) willen laten dopen, nemen ruim op voorhand contact op met parochiepriester Eric Haelvoet. Hij staat in voor de voorbereiding. Doopvieringen gebeuren meestal in de zondagsviering.
Volwassenen die niet gedoopt zijn en graag gedoopt worden nemen ook contact op met Eric Haelvoet. Een volwassenendoop heeft in principe plaats tijdens de paaswake, waarin de kandidaat ook gevormd wordt en voor het eerst te communie gaat.

Huwelijk (contact: Mark Tips)

Verloofden die kerkelijk willen huwen, dienen zich minstens 6 maanden op voorhand aan te melden op de parochie om de voorbereiding op te starten (administratief en inhoudelijk)

Een tweede kerkelijk huwelijk is normaal niet mogelijk maar echtgescheidenen die het wensen kunnen eventueel met een tweede relatie Gods zegen vragen. 

Sacrament van de verzoening / Biecht

Wie een verzoeningsgesprek wil kan persoonlijk een priester aanspreken.
Er zijn verzoeningsvieringen in de aanloop naar Kerstmis en Pasen.

Ziekenzalving (contact: Mgr. Bert Vanbuel)

De ziekenzalving kan gevraagd worden bij ernstige ziekte en/of hoge leeftijd. Er zijn jaarlijks ook gezamenlijke ziekenzalvingen (bv. bij Samana of in WZC’s). Neem contact op met een van de parochiepriesters.

Ziekencommunie (contact: Mgr. Bert Vanbuel)

Iedere eerste vrijdag van de maand en bij gelegenheid van de grote kerkelijke feesten wordt de communie gebracht bij zieken en bejaarden die dit verlangen. Na afspraak met de parochiepriester kunnen familieleden, na de zondagsviering, de communie meenemen voor hun zieke of hoogbejaarde familielid.

Kerkelijke uitvaart (contact: Koen Timmermans)

Een kerkelijke uitvaart kan de vorm aannemen van eucharistieviering of gebedsdienst. Normaal gezien neemt de begrafenisondernemer contact op met de parochie.

Huwelijksjubileum

25 jaar, 40 jaar, 50 jaar of meer. Het is zinvol te danken en zijn trouw te hernieuwen tijdens een zondagsviering.