werkgroepen

OTHER PACKAGES

 

Liturgische werkgroep


Deze werkgroep staat in voor het uitwerken en aankleden van de eucharistie- en gebedsvieringen tijdens de zondagen, op feestdagen en tijdens de sterke periodes in het kerkelijk jaar.


Contactpersoon: Jos Bombeke: josjan@skynet.be 

 

Liturgisch bloemschikken


De werkgroep “liturgisch bloemschikken” bestaat uit enkele bereidwillige dames. Zij zorgen wekelijks voor een mooi bloemstuk veelal aangepast aan de zondagslezing.


Contactpersoon: Ria Claessen: rie.claessen@gmail.com

 

Lectoren


De lectoren hebben als taak tijdens de eucharistievieringen of gebedsdiensten voor te lezen. Er wordt een beurtrol opgesteld voor de weekendvieringen.


Contactpersoon: Denise Van Heghe: denise.vanheghe@skynet.be

 

Catechese: Eerste communie en Vormsel

Samen met de parochiepriester en een trekkersploeg (catechisten) zijn er elk jaar bereidwillige ouders om op een speelse maar toch diepgaande manier een eigentijdse catechese te brengen aan de eerste communicanten en vormelingen. In de werkgroepen bereiden de catechisten samen met de ouders hun werking voor.

Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be

 

Misdienen


Een verzorgde liturgie vraagt ook naar goede misdienaars. Misdienaar worden kan reeds na de eerste communie.
De taak van de misdienaars bestaat er in de priester of voorganger praktische hulp te bieden tijdens de eucharistieviering of gebedsdienst.
Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be

 

Wijkwerking

Een werkgroep bestaande uit 35 wijkwerkers bezorgen parochienieuws in alle brievenbussen van de parochie.
Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be

 

Samana (Ziekenzorg)

Deze vereniging wil zieken en gezonden samenbrengen. Leden van deze groep bezoeken geregeld zieken of oudere mensen aan huis. Op geregelde tijden zijn er bijeenkomsten: rond de parochiale - en nationale ziekendag en Lichtmis.


Contactpersoon: Jos Rolies
Achter d'Abdij 23, 1702 Groot-Bijgaarden


tel: 02 466 88 48


e-mail: jos.rolies@gmail.com

 

Broederlijk Delen/Samen Tegen Armoede

Verzorgt jaarlijks de animatie van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede.
De werkgroep organiseert elk jaar in de veertigdagentijd ‘Culinair Solidair’, een solidariteitsmaaltijd, een ‘Koffiestop’ t.v.v. projecten Broederlijk Delen.
De jaarlijkse actie ‘Soep op de stoep’ steunt de projecten van Samen Tegen Armoede.


Contactpersoon: Lisette Herinckx: lisette.herinckx@telenet.be

 

Solidariteit

Deze groep ondersteunt het missiewerk van pater Bert Vanbuel in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Contactpersoon: Eddy Vermaanen
Hendrik Placestraat 3, Groot-Bijnpersoon

Tel: 02 466 27 37


e-mail: eddy.vermaanen@skynet.be

 

Welzijnsschakel

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Dit is een groep van vrijwilligers die permanente aandacht en zorg willen hebben voor mensen met problemen van armoede en uitsluiting. Tot hun werking behoort o.a. voedselbedeling, huistaakbegeleiding, i.s.m. het OCMW van Dilbeek, enz.


Contactpersoon: Agnes Desaedeleer

 

Zangkoren

Onze parochiegemeenschap telt twee zangkoren.
Dameskoor. Repetitie: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 9.30u tot 11u. in de weekkapel.
Contactpersoon: Lucienne Van Lierde

Saviokoor
Gemengd volwassenenkoor. Repetitie: iedere dinsdagavond om 19.30u in de kerk.


Contactpersoon: Anny Claes: annyclaes_2803@hotmail.com

 

ISD = Interreligieuze Samenwerking Dilbeek

Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen als “Interreligieuze Samenwerking Dilbeek”.
Het initiatief hiervoor is genomen in de parochieploeg en vanuit spontane contacten tussen voorgangers van de rooms-katholieke gemeenschap, de Ahmadiyya moslim gemeenschap in Sint-Ulriks-Kapelle, de Evangelische Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel.
De bedoeling van de organisatie is om te komen tot een beter verstaan van elkaar,
van andere godsdiensten en levensbeschouwingen,
om samen vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen.


Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be

 

WERKGROEPEN