vieringen

VIERINGEN


Eucharistievieringen

op weekdagen om 08:45 uur, op zaterdag om 18:30 uur en op zondag om 10:45 en 18:00 uur. Aanvragen voor misintenties kunnen gebeuren bij de priester, tijdens de permanentie op de pastorie of na de eucharistievieringen.


Doopsel

Het doopsel dient tijdig aangevraagd te worden bij de priester. Doopvieringen gebeuren op zondagvoormiddag of namiddag.


Huwelijk

Verloofden die kerkelijk willen huwen, dienen zich minstens 6 maanden op voorhand aan te melden op de parochie. De voorbereiding gebeurt in drie stappen:


aanmelden (= start van het dossier)


een verloofdendag.


voorbereiding van de viering 


Een tweede kerkelijk huwelijk is normaal niet mogelijk maar echtgescheidenen die het wensen kunnen eventueel met een tweede relatie Gods zegen vragen. Vooraf is een gesprek met de pastoor nodig. 


Biecht

Private biecht: op afspraak


Biechtvieringen worden gehouden voor Kerstmis en voor Pasen. 


Ziekenzalving

Deze kan gevraagd worden bij ernstige ziekte en/of hoge leeftijd.
Ziekenzalving wordt ook samen gevierd bv. bij Samana en in rusthuizen.


Ziekencommunie

Iedere eerste vrijdag van de maand en bij gelegenheid van de grote kerkelijke feesten wordt de communie gebracht bij zieken en bejaarden die dit verlangen.
Na afspraak met de pastoor kunnen familieleden, na de zondagsviering, de communie meenemen voor hun zieke of hoogbejaarde familielid.


Kerkelijke uitvaart

Een kerkelijke uitvaart kan de vorm aannemen van eucharistieviering of gebedsdienst. Het is een gelovige traditie een gebedswake te houden in de dagen tussen overlijden en uitvaart.


Huwelijksjubileum

25 jaar, 40 jaar, 50 jaar of meer. Het is zinvol te danken en zijn trouw te hernieuwen in een parochieviering.