werkgroepen

WERKGROEPEN

Broederlijk Delen/ Welzijnszorg ‘Samen Tegen Armoede’

Deze werkgroep verzorgt jaarlijks de animatie van de vastenactie van Broederlijk Delen en van de adventsactie ‘Samen Tegen Armoede’ van Welzijnszorg. De werkgroep organiseert in de veertigdagentijd een solidariteitsmaaltijd (Culinair Solidair) en een Koffiestop ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen. Tijdens de advent is er ‘Soep op de stoep’ om de projecten van Welzijnszorg – Samen tegen armoede te ondersteunen.

Contactpersoon: Lisette Herinckx: lisette.herinckx@telenet.be


Solidariteit

Deze groep ondersteunt het missiewerk van pater Bert Vanbuel in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Contactpersoon: Eddy Vermaanen
Hendrik Placestraat 3, 1702 Groot-Bijgaarden

Tel: 02 466 27 37

e-mail: eddy.vermaanen@skynet.be


Welzijnsschakels

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Dit is een groep van vrijwilligers die permanente aandacht en zorg willen hebben voor mensen met problemen van armoede en uitsluiting. Tot hun werking behoort o.a. voedselbedeling, huistaakbegeleiding, i.s.m. het OCMW van Dilbeek, enz.

Contactpersoon: Agnes Desaedeleer


Zangkoren

Onze parochiegemeenschap telt twee zangkoren.
Het uitvaartkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning bij uitvaarten. De repetities gaan door in de weekkapel van de kerk op de eerste en derde dinsdag van de maand, telkens van 9u30 tot 11u00.
Contact: parochiepriester Koen Timmermans of dirigente Lucienne Van Lierde

Het Saviokoor (= groot gemengd volwassenkoor) verzorgt de muzikale begeleiding bij grotere vieringen. Er is elke dinsdagavond repetitie om 19u30 in de weekkapel van de kerk.

Contact: Anny Claes, annyclaes_2803@hotmail.com

Tijdens de zondagsvieringen is er een klein aanzingkoortje. Wie graag meezingt, mag zich daar op zondag gerust bij zetten.


ISD = Interreligieuze Samenwerking Dilbeek

Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen als “Interreligieuze Samenwerking Dilbeek”.
Het initiatief hiervoor is genomen in de parochieploeg en vanuit spontane contacten tussen voorgangers van de rooms-katholieke gemeenschap, de Ahmadiyya moslim gemeenschap in Sint-Ulriks-Kapelle, de Evangelische Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel.
De bedoeling van de organisatie is om te komen tot een beter verstaan van elkaar, van andere godsdiensten en levensbeschouwingen, om samen vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen.

Contactpersoon: Parochiepriester Eric Haelvoet, eric.haelvoet@donbosco.be