werkgroepen

Broederlijk Delen/Samen Tegen Armoede

Verzorgt jaarlijks de animatie van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede.
De werkgroep organiseert elk jaar in de veertigdagentijd ‘Culinair Solidair’, een solidariteitsmaaltijd, een ‘Koffiestop’ t.v.v. projecten Broederlijk Delen.
De jaarlijkse actie ‘Soep op de stoep’ steunt de projecten van Samen Tegen Armoede.


Contactpersoon: Lisette Herinckx: lisette.herinckx@telenet.be


Solidariteit

Deze groep ondersteunt het missiewerk van pater Bert Vanbuel in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Contactpersoon: Eddy Vermaanen
Hendrik Placestraat 3, Groot-Bijnpersoon

Tel: 02 466 27 37


e-mail: eddy.vermaanen@skynet.be


Welzijnsschakel

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Dit is een groep van vrijwilligers die permanente aandacht en zorg willen hebben voor mensen met problemen van armoede en uitsluiting. Tot hun werking behoort o.a. voedselbedeling, huistaakbegeleiding, i.s.m. het OCMW van Dilbeek, enz.


Contactpersoon: Agnes Desaedeleer


Zangkoren

Onze parochiegemeenschap telt twee zangkoren.
Dameskoor. Repetitie: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 9.30u tot 11u. in de weekkapel.
Contactpersoon: Lucienne Van Lierde

Saviokoor
Gemengd volwassenenkoor. Repetitie: iedere dinsdagavond om 19.30u in de kerk.


Contactpersoon: Anny Claes: annyclaes_2803@hotmail.com


ISD = Interreligieuze Samenwerking Dilbeek

Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen als “Interreligieuze Samenwerking Dilbeek”.
Het initiatief hiervoor is genomen in de parochieploeg en vanuit spontane contacten tussen voorgangers van de rooms-katholieke gemeenschap, de Ahmadiyya  moslim gemeenschap in Sint-Ulriks-Kapelle, de Evangelische Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel.
De bedoeling van de organisatie is om te komen tot een beter verstaan van elkaar,
van andere godsdiensten en levensbeschouwingen,
om samen vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen.


Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be


WERKGROEPEN