werkgroepen

WERKGROEPEN

Liturgische werkgroep

Deze werkgroep staat in voor het uitwerken en voorbereiding van de eucharistie- en gebedsvieringen op zondagen, op feestdagen en tijdens de sterke tijden in het kerkelijk jaar.

Contactpersoon: Jos Bombeke: josjan@skynet.be 


Liturgisch bloemschikken

De werkgroep “liturgisch bloemschikken” bestaat uit enkele bereidwillige dames. Zij zorgen wekelijks voor een mooi bloemstuk, veelal aangepast aan de zondagslezing.

Contactpersoon: Ria Claessen: rie.claessen@gmail.com


Lectoren

De lectoren hebben als taak tijdens de eucharistievieringen of gebedsdiensten voor te lezen. Er wordt een beurtrol opgesteld voor de zondagsvieringen.

Contactpersoon: Denise Van Heghe: denise.vanheghe@skynet.be


Catechese: Eerste communie en Vormsel

Samen met de parochiepriester en een trekkersploeg (catechisten) zijn er elk jaar bereidwillige ouders om op een speelse maar toch diepgaande manier een eigentijdse catechese te brengen aan de eerstecommunicanten en vormelingen. In de werkgroepen bereiden de catechisten samen met de ouders hun werking voor.

Contactpersoon: Parochiepriester Eric Haelvoet: eric.haelvoet@donbosco.be


Misdienen

Een verzorgde liturgie vraagt ook goede misdienaars. Misdienaar worden kan reeds na de eerste communie.
De taak van de misdienaars bestaat er in de priester of voorganger praktische hulp te bieden tijdens de eucharistieviering of gebedsdienst.

Contactpersoon: Parochiepriester Koen Timmermans: koen.timmermans@donbosco.be


Wijkwerking

Een werkgroep bestaande uit 35 wijkwerkers bezorgen parochienieuws in alle brievenbussen van de parochie.
Contactpersoon: Parochiesecretariaat: dominiek.savioparochie@gmail.com


Samana (Ziekenzorg)

Deze vereniging wil zieken en gezonden samenbrengen. Leden van deze groep bezoeken geregeld zieken of oudere mensen aan huis. Op geregelde tijden zijn er bijeenkomsten: rond de parochiale - en nationale ziekendag en Lichtmis.

Contactpersoon: Jos Rolies
Achter d'Abdij 23, 1702 Groot-Bijgaarden

tel: 02 466 88 48

e-mail: jos.rolies@gmail.com