werkgroepen


Liturgische werkgroep


Deze werkgroep staat in voor het uitwerken en aankleden van de eucharistie- en gebedsvieringen tijdens de zondagen, op feestdagen en tijdens de sterke periodes in het kerkelijk jaar.


Contactpersoon: Jos Bombeke: josjan@skynet.be 


Liturgisch bloemschikken


De werkgroep “liturgisch bloemschikken” bestaat uit enkele bereidwillige dames. Zij zorgen wekelijks voor een mooi bloemstuk veelal aangepast aan de zondagslezing.


Contactpersoon: Ria Claessen: rie.claessen@gmail.com


Lectoren


De lectoren hebben als taak tijdens de eucharistievieringen of gebedsdiensten voor te lezen. Er wordt een beurtrol opgesteld voor de weekendvieringen.


Contactpersoon: Denise Van Heghe: denise.vanheghe@skynet.be


Catechese: Eerste communie en Vormsel

Samen met de parochiepriester en een trekkersploeg (catechisten) zijn er elk jaar bereidwillige ouders om op een speelse maar toch diepgaande manier een eigentijdse catechese te brengen aan de eerste communicanten en vormelingen. In de werkgroepen bereiden de catechisten samen met de ouders hun werking voor.

Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be


Misdienen


Een verzorgde liturgie vraagt ook naar goede misdienaars. Misdienaar worden kan reeds na de eerste communie.
De taak van de misdienaars bestaat er in de priester of voorganger praktische hulp te bieden tijdens de eucharistieviering of gebedsdienst.
Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be


Wijkwerking

Een werkgroep bestaande uit 35 wijkwerkers bezorgen parochienieuws in alle brievenbussen van de parochie.
Contactpersoon: Parochiepriester Adelin Verkerken: h.dominieksavio.grbijg.dilbeek@parochies.kerknet.be


Samana (Ziekenzorg)

Deze vereniging wil zieken en gezonden samenbrengen. Leden van deze groep bezoeken geregeld zieken of oudere mensen aan huis. Op geregelde tijden zijn er bijeenkomsten: rond de parochiale - en nationale ziekendag en Lichtmis.


Contactpersoon: Jos Rolies
Achter d'Abdij 23, 1702 Groot-Bijgaarden


tel: 02 466 88 48


e-mail: jos.rolies@gmail.com

WERKGROEPEN